10 Followers

10 Followers

 • Elif Özlem Bağcı

  Elif Özlem Bağcı

 • Begüm

  Begüm

  1881–193∞ ~Özyeğin Üniveristesi~ veni vidi amavi

 • Halil Enes Özdemir

  Halil Enes Özdemir

  Bütün mümkünlerin kıyısında… Arada bir de buralarda

 • Berke Yalman

  Berke Yalman

  Çimen olmak kolay imtihan bilakis aksi

 • meliha aktas

  meliha aktas

  Kendini geliştirmeye çok açık, azimli, tutkulu, proaktif bir hukuk öğrencisi ve yaşam koçuyum.

 • Zeynep Şevval Bayraktar

  Zeynep Şevval Bayraktar

  Nörobilime, nöropsikolojiye, sanata ve post-punk’a ilgi duyan bir psikoloji öğrencisi

 • Can Gedük

  Can Gedük

 • David Andrew Wiebe

  David Andrew Wiebe

  Founder of Music Entrepreneur HQ. Download your free guide: https://www.musicentrepreneurhq.com/join

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store