Bir fikrin, telefonun ön kamerasından, tüm müzik marketlere gelişinin serüveni.

Spotify ya da Apple Music’te müzik dinlerken şarkının detaylarına, ne zaman yayınlandığında, şarkının yayınlanma sürecinde kimlerin nerede ne kadar görev aldığına hiç baktınız mı? Belki de bunları merak bile etmediniz. Tüketim grafiğinin artık belli bir eğimle değil dik bir şekilde…

İsmail Alp Aydemir

Student at Yildiz Technical University, member of TEDxBahcesehirUniversity, solo guitarist at Bulvar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store